Misbrug2020-06-23T10:20:21+02:00

Misbrug

Der er altid en underbevidst, positiv intention med et misbrug. Den kan jeg hjælpe med at finde, så du bevidst kan vende din adfærd og få det liv, du ønsker.

Alle misbrugsproblematikker bunder i et traume, uanset om misbruget handler om alkohol, sukker, narkotika, vold, seksuelt misbrug, verbalt voldelig adfærd eller andet. Der ligger en historie bag, en positiv intention, som du ubevidst har tillært dig, og som i dag er blevet til et misbrug. Et misbrug, der formentligt invaliderer din evne til at gøre, som du stræber efter.

For at stoppe misbruget og vinde kontrollen tilbage, er der brug for bevidsthed om årsagen og den positive intention. På den måde kan vi arbejde med dit erfaringsspor og ændre det, så du kan komme ud af misbruget med et langt mere tilfredsstillende liv med mere livskvalitet, både for dig selv og tit også for venner og familie.

Sammen kan vi arbejde med at skabe bevidsthed for dig og finde frem til årsagen, så du kan få mening med livet og få modet til at ændre dit liv, som du ønsker det.

Læs mere i mine artikler