Advarselstegn på psykisk vold

Den amerikanske forfatter og coach Barrie Davenport har listet 30 advarselstegn op på, om du lever i et forhold med psykisk vold. Hvis du gør, er du måske inderst inde ikke i tvivl, men psykisk vold er skadelig. Den skader både dit selvværd og din selvtillid, så det kan være svært at være stålfast. Men den allerværste form for psykisk vold er den latente vold – dvs. at du begynder at basere al din adfærd på at undgå, at ny vold opstår. Det er det allermest nedbrydende og skadende.

Hvis du har været udsat for psykisk vold eller lever i det, er det vigtigt at finde ind til, om den psykiske vold er virkelig og noget, du tiltrækker, eller om dit kompas måske er indstillet skævt, så du tolker dine oplevelser i en forvrænget retning.

Davenports 30 tegn, som du skal være opmærksom på, er følgende:

 1. Du bliver ydmyget og talt ned til, eller der bliver gjort grin med dig foran andre mennesker.
  2. Dine meninger, ideer, forslag eller behov bliver nedgjort, eller du oplever ligegyldighed.
  3. Du bliver mødt med sarkasme eller bliver ”drillet”, og det respekteres ikke, hvis du i den forbindelse giver udtryk for ubehag.
  4. Du bliver beskyldt for at være for følsom, så brodden bliver taget af de nedladende kommentarer.
  5. Du bliver kontrolleret og behandlet som et barn.
  6. Du bliver tugtet for din opførsel.
  7. Du føler, at du skal have tilladelse til at træffe beslutninger eller til at gå ud.
  8. Din økonomi og dit forbrug bliver kontrolleret.
  9. Din person, dine håb, drømme og bedrifter bliver forklejnet og bagatelliseret.
  10. Alt bliver fremlagt som om, du altid tager fejl, mens din partner altid har ret.
  11. Du møder misbilligende eller foragtende blikke og kropssprog.
  12. Der bliver jævnligt stillet skarpt på dine fejl og mangler.
  13. Du bliver beskyldt for ting, som du selv ved ikke er sande.
  14. Din partner er ude af stand til at grine af sig selv og tolererer heller ikke, at andre gør det.
  15. Din partner kan ikke acceptere selv det mindste tegn på manglende respekt.
  16. Din partner prøver at bortforklare sin opførsel, forsøger at give andre skylden og har svært ved at sige undskyld.
  17. Din partner overtræder igen og igen dine personlige grænser og ignorerer dine ønsker.
  18. Du får skylden for din partners problemer, vanskeligheder i livet og tristhed.
  19. Din partner giver dig øgenavne, klistrer ubehagelige labels på dig eller kommer med skarpe bemærkninger.
  20. Din partner virker det meste af tiden følelsesmæssigt fraværende og svær at nå ind til.
  21. Din partner surmuler og trækker sig tilbage.
  22. Din partner udviser ikke empati eller medfølelse over for dig.
  23. Din partner spiller offer og prøver at give dig skylden i stedet for selv at tage ansvar.
  24. Din partner trækker sig væk fra dig, forsømmer     dig eller virker opgivende over for dig.
  25. Det virker som om, din partner er ligeglad og ikke lægger mærke til dine følelser.
  26. Din partner ser dig i højere grad som en forlængelse af sig selv end som et selvstændigt individ.
  27. Din partner tilbageholder sex som en metode til at manipulere og kontrollere dig.
  28. Din partner deler personlig information om dig med andre.
  29. Din partner afviser eller benægter den psykisk voldelige adfærd, når du konfronterer ham eller hende med den.
  30. Din partner kommer med underfundige trusler eller negative kommentarer, måske som redskab til at skræmme dig til at makke ret.

Hvis du kunne svare ja til en del af punkterne, så lever du sikkert i en relation, der er præget af disharmoni, uro, utryghed og frygt. Uanset om de tegn, du ser hos din relation, er sande, eller om det er projektioner, du ubevidst har på vedkommende, så giver det mening at få hjælp til at kigge på din kodning, sådan at du (og I) får bevidsthed om, hvad der reelt sker i jer. Så kan du enten stoppe relationen, inden du bliver nedbrudt helt, eller forhåbentligt igen fremelske roen og harmonien i relationen.